Co potrafi tester CRA500? 

Tester CRA500 pozwala na bieżące pomiary rzeczywistych korekcji dawek paliwa, przede wszystkim w silnikach czterocylindrowych z systemem wtryskowym Common Rail. 
Odbywa się to w dwóch trybach pomiarowych: LTC (LONG TIME CORRECTION) wyrażone w [%] lub STC (SHORT TIME CORRECTION) wyrażone w [us] , przy czym w drugim trybie pomiarowym dodatkowo wyświetlana jest aktualna prędkość obrotowa silnika w [obr/min], oraz średni czas wtrysku dawki głównej w [us]. 
Największa korzyść takiego pomiaru ma miejsce podczas biegu jałowego gorącego silnika. 
Nie oznacza to, że nie możemy wykonać takiego pomiaru na zimnym silniku, ale w związku z dużymi oporami mechanicznymi, a przede wszystkim z niekorzystnymi warunkami spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach musimy się liczyć ze znaczną nierównomiernością pracy silnika. 
Zwracam jednak uwagę, aby przy zimnym silniku nie popełnić błędów interpretacyjnych i nie wyciągać pochopnych wniosków, odnośnie kondycji wtryskiwaczy. 
Wróćmy jednak do samego sposobu pomiaru korekcji dawek. Testery usterek podają obliczoną wartość korekcji dawek paliwa, natomiast tester CRA500 podaje ich rzeczywistą, bieżącą wartość. Widoczne to jest chociażby podczas podnoszenia obrotów silnika. Na naszym testerze korekcje się zerują, a na ekranach testerów usterek mamy niekiedy różne, absurdalne wartości korekcji, z którymi najczęściej nie wiemy co zrobić. 

Sterownik silnika oblicza korekcje według własnych algorytmów i w relatywnie długim czasie prezentuje je na ekranie testera usterek, jako uśrednione wartości dawek dla poszczególnych wtryskiwaczy. Nas jednak interesuje bieżąca informacja o korekcjach dawek, ale na tyle uśredniona w czasie, aby była ona reprezentatywna dla danego cylindra. Stąd powstał pierwszy krok pomiarowy, który nazwaliśmy LTC od Long Time Correction, czyli korekcji uśrednionej w długim okresie czasu. W naszym przypadku jest to trzydzieści cykli pracy silnika, czyli sześćdziesiąt obrotów wału korbowego. Po osiągnięciu pełnego bufora danych przebieg ten jest automatycznie aktualizowany w ten sposób, że pierwsza zarejestrowana próbka jest kasowana, a w jej miejsce wchodzi następna. I tak ten cykl się powtarza, aż do momentu zatrzymania pomiaru. W ten sposób na ekranie wyświetla się na bieżąco uśredniany wynik powstały z zebranych próbek mierzonego sygnału. Taki interwał akwizycji mierzonego sygnału wynika z doświadczeń warsztatowych zdobytych przy pracy z prototypami testera CRA500. 
Ten stabilny pomiar korekcji dawek jest przy tym tak szybki, że pozwala zaobserwować tendencję zmian tych korekcji podczas różnych faz pracy silnika. Każda większa zmiana obciążenia, temperatury silnika, itp. uwidaczniana jest w postaci stosownej zmiany na ekranie naszego testera bez zbędnego opóźnienia charakterystycznego dla testerów usterek. 

Drugi tryb pomiarowy nazwany STC od Short Time Correction dotyczy pomiaru tej samej korekcji, ale w dużo krótszym czasie. Akwizycja sygnału mierzonego, tym razem dotyczy sześciu cykli pracy silnika czyli dwunastu obrotów wału korbowego. Dzięki tej funkcji można dokonać pomiaru korekcji dawek w sposób niestandardowy, otwierając tym samym pole do interpretacji szybko zmieniających się korekcji dawek paliwa na poszczególnych cylindrach. Daje to obraz reakcji na bieżące zmiany prędkości obrotowej wału korbowego, jak również innych parametrów, takich jak chwilowe ciśnienie paliwa na magistrali Rail. Warte uwagi jest również zachowanie się samych wtryskiwaczy w krótkich odstępach czasu. Może to nieść za sobą bardzo ciekawe obserwacje, pozwalające w przyszłości na udoskonalanie metod diagnostycznych systemów CR.  

Czy jest potrzeba zakupu jeszcze jednego testera do diagnostyki systemów wtryskowych diesla, skoro niemal w każdym warsztacie jest co najmniej jeden tester usterek?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Tester CRA500, w przeciwieństwie do popularnych testerów usterek, posiada tę przewagę, że jest on niezastąpiony w szybkim ustaleniu źródła problemu w układzie wtrysku paliwa pojazdu. Żaden z istniejących na rynku testerów nie posiada funkcji pomiaru wynikowej, zbiorczej korekcji wtryskiwaczy i na dodatek podanej w tak krótkim czasie. Odczytywane przez testery usterek korekcje, jeśli w ogóle są dostępne, dedykowano pod określone problemy np. nierównomierność biegu jałowego. Inny rodzaj korekcji dotyczy energii gromadzonej na stosie piezoelektrycznym itd.
Tester CRA500 w ciągu kilkunastu sekund od jego włączenia, podaje informację o globalnej, wynikowej korekcji dawki paliwa, bez względu na przyczynę jej powstania i to niezależnie, czy to ze względu na ubytki kompresji silnika, czy niedomaganie stosów piezoelektrycznych, czy przydławienie bądź przeciekanie wtryskiwacza. Mając taką informację, należy podążać dalej w kierunku pokazanym przez tester CRA500. Korekcje dodatnie sugerują za małą ilość wtryśniętego do cylindra paliwa, a ujemne, że jest go za dużo.  

inż. Jerzy Gładysek